สำนักงานเทศบาลตำบลโคกชะงาย
เลขที่ 113  ตำบลโคกชะงาย 
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  93000
โทรศัพท์  0-7461-8076
โทรสาร 0-7461-8076 ต่อ 18

 

 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลโคกชะงาย
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุข
จังหวัดพัทลุง
พัทลุง
สำนักงานท้องถิ่งจังหวัดพัทลุง
กรมอาเซียน
สำนักงาน กพ.
hotmail
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่น
bangkokidea
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมอุตุวิทยา
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
ททท
13ฟอนต์แห่งชาติ
สสส
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9