ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง www.kokchahai.go.th
 

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกชะงาย
เลขที่ 113  ตำบลโคกชะงาย 
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  93000
โทรศัพท์  0-7461-8076
โทรสาร 0-7461-8076 ต่อ 18

 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลโคกชะงาย
infographics
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
คืนความสุข
ถวายพระพร
จังหวัดพัทลุง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่น
สำนักงานท้องถิ่งจังหวัดพัทลุง
กรมอาเซียน
สำนักงาน กพ.
พัทลุง
hotmail
bangkokidea
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมอุตุวิทยา
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
ททท
13ฟอนต์แห่งชาติ
สสส
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9